Nevítaný host
Petra Šobáňová
Editorial

Nevítaný host

Editorial z pera vedoucí redaktorky představuje aktuální číslo časopisu Kultura, umění a výchova a zmiňuje nevítaného hosta, jehož příchod poznamenal průběh značné části roku 2020 – včetně oborového dění ve výtvarné výchově.
Mýty o tvořivosti a jejich vliv na naplňování kurikula ve výtvarné výchově
Kateřina Štěpánková
Odborná studie

Mýty o tvořivosti a jejich vliv na naplňování kurikula ve výtvarné výchově

Porozumění konstruktu tvořivosti je pro naplnění kurikula a jeho cílů ve výtvarné výchově zcela nezbytné. Mýty o tvořivosti, implicitní teorie či dílčí pochopení problematiky má významné negativní dopady na kvalitu výuky i tvořivost samu. Příspěvek se zaměřuje na popis nejčastějších mýtů spojených s představou o tvořivosti, prezentuje aktuální vědecké smýšlení o problematice a ukazuje, jak mohou dané mýty ovlivňovat kvalitu výuky ve výtvarné výchově. Současně předkládá, jak podpořit výuku vedoucí k tvořivosti. Hlavním cílem je identifikovat problémy při implementaci kurikula ve výtvarné výchově spojené s konkrétní cílovou oblastí.
Digitální zdroje pro výtvarnou výchovu v České republice (nejen) v době krize
Lucie Tikalová
Odborná studie

Digitální zdroje pro výtvarnou výchovu v České republice (nejen) v době krize

Stručná přehledová studie reaguje na aktuální situaci způsobenou pandemií covid-19 a nahlíží na tento krizový stav v souvislosti s dostupnými didaktickými materiály pro výtvarnou výchovu v českém prostředí. Záměrem příspěvku je zmapovat digitální zdroje určené k výtvarné edukaci, které jsou prezentovány muzejními a galerijními institucemi nebo univerzitními pracovišti v České republice a jsou využitelné (nejen) pro výtvarné pedagogy.
Kvalita na rozhraní umění a vědy
Kateřina Dytrtová
Teoretická studie

Kvalita na rozhraní umění a vědy

Napětí mezi uměním a vědou, mezi jejich odlišnými cíli a metodami je plodné prostředí duchovních hodnot společnosti. Není tomu tak, že věda je přesná a proto nudná a umění vágní a proto zábavné. Přesnost vyjádření vzorce a přesnost vyjádření metafory jsou dva výsledky duchovního úsilí člověka a vznikají tak dvě odlišné verze světa. Oba obory tedy nějak zprostředkovávají přístup ke skutečnosti, ale liší se svými cíli, metodami a výkladovými oblastmi. Abychom otevřeli otázku kvality díla, je nutné oddělovat teoretický svět vědy i fikční svět umění od nějak se nám dávajícího přirozeného světa. Obě disciplíny přirozený svět různě vysvětlují a tím i tvoří (Goodmanovo „worldmaking“), ale nejsou jím. Proto ani vědě, ani umění nelze porozumět a určit kvalitu díla pouze smyslovou zkušeností, ale jenom prostřednictvím významového interpretování jeho obsahu. Obsah je nesen koncepcí díla a nikdy není libovolný. Text srovnává dva soudobé autory, uvažuje o koncepci, způsobu média, expresi a kvalitě jejich díla, obecněji se zamýšlí nad médii a nad jejich vlivem na kvalitu díla.
Za Pavlem Šamšulou
Petra Šobáňová
Nekrolog

Za Pavlem Šamšulou

11. února 2020 navždy odešel Pavel Šamšula, významná osobnost výtvarné pedagogiky a předseda Československého komitétu INSEA z let 1985–1990. Tento text je ohlédnutím za životem a dílem tohoto teoretika výtvarné výchovy a výtvarné kultury a známého autora vysokoškolských studijních textů, autora učebnic a publikací Průvodce výtvarným uměním I. – IV. nebo Obrazárna v hlavě 1–6.
MAKKY, Lukáš. 2019. Od začiatku po koniec a ešte ďalej: umenie v definičných súradniciach.
Jana Migašová
Recenze

MAKKY, Lukáš. 2019. Od začiatku po koniec a ešte ďalej: umenie v definičných súradniciach.

Recenze Jany Migašové se věnuje publikaci Lukáše Makkyho Od začiatku po koniec a ešte ďalej: umenie v definičných súradniciach. MAKKY, Lukáš. 2019. Od začiatku po koniec a ešte ďalej: umenie v definičných súradniciach. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Opera Philosophica. ISBN 978-80-555-2312-5.
Současná role klasické grafiky jako přetrvávající sebevědomý umělecký výraz  i nepostradatelná součást vzdělávání na KVV PdF UP
Pavla Baštanová
Zpráva

Současná role klasické grafiky jako přetrvávající sebevědomý umělecký výraz i nepostradatelná součást vzdělávání na KVV PdF UP

Článek se věnuje roli klasické grafiky ve vzdělávání budoucích výtvarných pedagogů a připomíná několik nedávných výstavních projektů, jež se uskutečnily v Olomouci. Vyzdvihuje význam osobnosti Ondřeje Michálka a připomíná jeho umělecké a pedagogické zásluhy.
Zapojte se do projektu Corona Multimedia Showcase!
Action for Media Education
Pozvánka

Zapojte se do projektu Corona Multimedia Showcase!

Článek prezentuje projekt garantovaný Action for Media Education (AME), neziskovou organizací zaměřenou na podporu mediální gramotnosti. Jedná se o projekt Corona Multimedia Showcase, on-line platformu pro prezentaci prací dětí a mládeže odrážejících jejich životy v době poznamenané pandemií Covid-19. Aktuální výzva končící 15. ledna 2020 nese název Holiday Season 2020 a týká se svátečního období na přelomu roku. Výsledná přehlídka prací ukáže specifika oslav různých národních a náboženských svátků během tohoto zvláštního, pandemií poznamenaného období.

 

 

 

 

 

 

logolink EU

design: © tch 2021 | web: © OlomouckéWeby.cz 2021OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824