Redakce a redakční rada 


Časopis Kultura, umění a výchova spravuje redakce a redakční rada, složená z významných českých i zahraničních odborníků.

Redakce:
Vedoucí redaktorka:
doc. Petra Šobáňová, Ph.D.

Redaktoři:
Mgr. Gabriela Piáčková, Th.D.
Mgr. Eliška Pýchová
Jana Jiroutová, M.Phil.
 
Jazykové korektury:
PhDr. Květoslava Musilová, Dr.

Redakční rada:
Redakční rada pracuje pod vedením předsedkyně redakční rady
doc. PhDr. Hany Myslivečkové, CSc.

Členové redakční rady:

Jméno / Pracoviště

doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc.
předsedkyně redakční rady
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

doc. PhDr. Olga Badalíková, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Dr. Hilary Braysmith
Art Department, University of Southern Indiana v Evansville (USA)

MgA. Petr Brožka, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

doc. Ing. Pavol Černý, Ph.D.
Katedra teorie a dějin umění Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě

Mgr. Tomáš Drobný
Metodické centrum muzejní pedagogiky Moravské zemské muzeum, Brno

doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.
Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.
Katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

PhDr. Dana Novotná, Ph.D.
Katedra výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

PaedDr. Markéta Pastorová
Národní ústav pro vzdělávání

PaedDr. Martina Pavlikánová, Ph.D.
Katedra výtvarnej výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. Radka Růžičková, Ph.D.
Katedra výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
Universidad Iberoamericana, Cd. de México, Mexiko

Mgr. Kateřina Štěpánková, Ph.D.
Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.
Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

 

 

ISSN 2336-1824

 

 

 

 

 

 

 

logolink EU

design: © tch 2018 | web: © OlomouckéWeby.cz 2018OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824