Recenzní řízení


Recenzní řízení probíhající v časopise Kultura, umění a výchova je oboustranně anonymní. Obdržený článek (studie) je redakcí nejprve anonymizován a poté postoupen dvěma recenzentům, kteří na základě stanovených pravidel zpracují recenzní posudek. Příspěvek může být recenzenty doporučen k přijetí, odmítnut jako nevyhovující nebo doporučen k přijetí po přepracování textu. V takovém případě má autor jeden měsíc na přepracování svého textu. Příspěvek je přijat k publikování po obdržení alespoň dvou doporučujících recenzních posudků a po následném přepracování dle připomínek recenzentů. Redakce nebo jí pověřený editor má právo rozhodnout o tom, do kterého z připravovaných čísel bude přijatý článek zařazen. Vzhledem k tomu, že provoz časopisu stojí výhradně na dobrovolnické práci redakce, redakční rady i recenzentů a redakce nedisponuje finančními prostředky na honorování recenzních posudků, prosíme autory o trpělivost. Recenzní řízení z uvedených důvodů může trvat delší dobu.

Diskuzní příspěvky, polemiky, recenze a zprávy se do recenzního řízení nezahrnují. Příspěvky bez dostačující jazykové úrovně nebo nerespektující formální pokyny (viz sekce Pokyny k úpravě textů) budou odmítnuty bez zpracování recenzního posudku. Příspěvky, které nebudou splňovat obecná obsahová kritéria časopisu Kultura, umění a výchova, budou odmítnuty rovněž bez zpracování recenzního posudku. Redakce si v takovém případě vyhrazuje právo na individuální postup.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
logolink EU

design: © tch 2019 | web: © OlomouckéWeby.cz 2019OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824