Martina Pavlikánová
Martina Pavlikánová
Recenze

Maľované dejiny Bratislavy. Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka

Martina Pavlikánová

Autorka přináší recenzi knihy Maľované dejiny Bratislavy. Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka. Bratislava: Múzeum mesta Bratislava, 2015. ISBN 978-80-89636-05-1. Autor textov: PhDr. Pavel Dvořák. Autorka projektu: PhDr. Beáta Husová.

 

V decembri 2015 uzrela svetlo sveta publikácia Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka, ktorá je určená deťom každého veku, rodičom, starým rodičom i pedagógom. Publikácia je výsledkom dvojročného projektu „Maľované dejiny Bratislavy – deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka“ Múzea mesta Bratislavy a Detského ateliéru Múzeum má budúcnosť. Publikácia jedinečnou formou predstavuje príbehy skutočných ľudí i historických udalostí mesta Bratislava od najstarších čias až do obdobia polovice 20. storočia. Samotný projekt „Maľované dejiny Bratislavy – deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka“ svojou obsahovou náplňou prepája viacero oblasti poznávania a prirodzenou a nenásilnou formou uvádza deti, mládež, ale aj dospelých, do poznávania histórie nášho hlavného mesta Bratislava. Obsah projektu je postavený na osvedčených metódach múzejnej pedagogiky, využíva pamäť miesta, objektové učenie, metódy práce s textom.

Cieľom autorky projektu PhDr. Beáty Husovej a autora textov PhDr. Pavla Dvořáka bolo vytvoriť originálnu, inšpiratívnu a hravú publikáciu, ktorá uvedie do problematiky histórie hlavného mesta Bratislava širokú kultúrnu verejnosť od deti predškolského veku až po seniorov. Publikácia je určená nie len laickej, ale aj odbornej verejnosti. Svojim obsahom je vhodnou didaktickou pomôckou, pomocou ktorej môže pedagóg hravým a pútavým spôsobom, cez príbehy skutočných ľudí, konkrétnych predmetov i historických udalosti, oboznamovať deti s históriou Bratislavy od praveku až po novovek (polovica 20. storočia). Samotné príbehy sú zaradené do priestoru a času, čo hneď na úvod predstavuje hravá a neposedná časová priamka, ktorá tým, čo knihu otvoria a túžia nazrieť do tajov histórie, ukáže a porozpráva „Ako plynie čas“.

Kniha je postavená na odľahčení histórie cez príbehy a povesti a ilustrovaná deťmi. Práve detské videnie historických udalosti, súvislosti a osobnosti dalo knihe, môžeme povedať, aj nový pohľad na históriu. Mladý ilustrátori vo svojich ilustráciách príbehov siahli po takých momentoch deja, ktoré si dospelí človek nepovšimne a považuje ich skôr na nepodstatné. Detskí ilustrátori tak odtajnili zaujímavé momenty z príbehov, ktoré zaujmú nie len detského čitateľa. Slovami autorky projektu PhDr. Beáty Husovej: „Detský prejav dodáva knihe optimizmus a pestrosť ju napĺňa radosťou.

Po preštudovaní publikácie Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka si dovolím konštatovať, že poskytuje čitateľovi pútavý a cez príbehy prerozprávaný príbeh dejín mesta Bratislava. Publikácia poukazuje, že aj javy, úkazy, historické udalosti a historické osobnosti je možné prerozprávať tak, aby boli pre deti nie len poučné, ale svojim obsahom a formou pútavé. Zámer autorov vytvoriť inšpiratívnu a hravú publikáciu sa podaril. Kniha je plná vzrušujúcich príbehov a ešte vzrušujúcejších pohľadov mladých ilustrátorov na historické udalosti.

Viac informácii o projekte je dostupných na webových stránkach Múzea mesta Bratislava http://www.muzeum.bratislava.sk/. Publikáciu Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka je možné zakúpiť v pokladniach múzea a v e-shope http://www.vydavatelstvorak.sk/sk/knihy.

Maľované dejiny Bratislavy. Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka, Autorka přináší recenzi knihy Maľované dejiny Bratislavy. Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka. Bratislava: Múzeum mesta Bratislava, 2015. ISBN 978-80-89636-05-1. Autor textov: PhDr. P

 

Autorka:

PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.

Múzeum mesta Bratislavy

Bratislava, Slovenská republika

E-mail: martina.pavlikanova@gmail.com

 

The paper is licensed under a Creative Commons
Attribution Non-Commercial 3.0 License
.

 

Jak citovat tento článek:
PAVLIKÁNOVÁ, Martina. 2016. Maľované dejiny Bratislavy. Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka. Kultura, umění a výchova, 4(1) [cit. 2016-03-30]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=10&clanek=138.
Zobrazit všechny články

design: © tch 2018 | web: © OlomouckéWeby.cz 2018OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824