Jana Randáková
Jana Randáková
Zpráva

15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“

Jana Randáková

NIPOS-ARTAMA z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádá v říjnu 2016 výroční 15. celostátní přehlídku výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“ a zve všechny výtvarné pedagogy k účasti. Podrobnosti lze najít v článku Jany Randákové.

 

NIPOS-ARTAMA z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádá v říjnu 2016 výroční 15. celostátní přehlídku výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“.

Přehlídka se uskuteční ve spolupráci s NÚV, NIDV v autentických industriálních prostorách baťovského areálu ve správní budově Kovárny Viva a.s. ve Zlíně.

Celostátní výtvarné přehlídky dětí a mládeže, z pověření Ministerstva kultury organizované Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu – útvarem ARTAMA, mají dlouholetou tradici a jsou ojedinělou akcí v oboru.  Přehlídky nemají charakter soutěže, ale představují aktuální pojetí a směřování metodických postupů výtvarných pedagogů při práci s dětmi a mládeží v rozmezí tří let. Cílem přehlídek je nalézat a propagovat metody tvůrčí práce s dětmi, které rozšiřují či objevně přetvářejí dosavadní přístupy k výtvarnému oboru. To se netýká pouze inovace  prostředků vizuální tvorby, ale zejména pozornosti k současným tématům a jejich vizuálního uchopení v kontextu s vývojem současného umění.

Přehlídky se realizují v různých regionech České republiky – prvních deset přehlídek proběhlo v Jihlavě, jedenáctá se uskutečnila v Mincovně Státního zámku Český Krumlov v roce 2005, dvanáctá ve Státním zámku Litomyšl v roce 2007, třináctá v sálech Sladovny v Písku v roce 2010 a čtrnáctá přehlídka se konala v prostorách gotického hradu v Litoměřicích v roce 2013.

15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“ reaguje na nejnovější trendy vizuální kultury s přihlédnutím k měnící se povaze obrazů i jejich mediálního působení. Obrazy se stávají aktivními, často proti nám agresivně vystupují a vyžadují naše reakce. Téma přehlídky je voleno tak, abychom hledali a nalézali strategie, jak je přijímat, jak takovýmto obrazům čelit, ale také jak je umět využít pro aktivní komunikaci a poznávání. Více zde.

Výstava k přehlídce potrvá od 10. do 30. října 2016. U příležitosti přehlídky se ve dnech 14. – 16. října 2016 uskuteční rozborový seminář. Slavnostní vernisáž se bude konat v sobotu 15. října 2016.

VÝZVA

K účasti na přehlídce vyzýváme výtvarné pedagogy, lektory a galerijní animátory všech typů škol a mimoškolních zařízení pracujících s dětmi a mládeží do 19 let!

Výtvarné práce bude možno zasílat od pátku 24. června do pondělí 11. července 2016 na adresu Petra Kušková, Kovárna VIVA a.s., Vavrečkova 5333, 74. budova, 760 01 Zlín.
 

Autorka:

Mgr. Jana Randáková

NIPOS-ARTAMA

Fügnerovo nám. 5

120 21 Praha 2

E-mail: jrandakova@nipos-mk.cz.

 

The paper is licensed under a Creative Commons
Attribution Non-Commercial 3.0 License
.

Jak citovat tento článek:
RANDÁKOVÁ, Jana. 2016. 15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“. Kultura, umění a výchova, 4(1) [cit. 2016-03-30]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=10&clanek=140.
Zobrazit všechny články

design: © tch 2018 | web: © OlomouckéWeby.cz 2018OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824