Václava Zamazalová
Václava Zamazalová
Zpráva

Ohlédnutí za celostátním setkáním členů Asociace výtvarných pedagogů

Václava Zamazalová

Článek je stručnou zprávou o celostátní vzdělávací akci Asociace výtvarných pedagogů, která se uskutečnila ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2014 v Hradci Králové. Toto profesní sdružení výtvarných pedagogů základních, středních, odborných a jiných škol z celé republiky, jehož posláním je výměna zkušeností, zprostředkování odborných informací, metodických přístupů a koncepcí výuky mezi učiteli výtvarné výchovy, příští rok oslaví 25 let od svého vzniku.

 

Ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2014 se v Hradci Králové konalo celostátní setkání Asociace výtvarných pedagogů. Připomeňme, že jde o neziskovou organizaci, která je profesním sdružením výtvarných pedagogů základních, středních, odborných a jiných škol z celé republiky. Asociace, jejímž cílem je výměna zkušeností, zprostředkování odborných informací, metodických přístupů a koncepcí výuky mezi učiteli výtvarné výchovy, příští rok oslaví 25 let od svého vzniku.

V roce 2013 Asociace výtvarných pedagogů získala akreditaci MŠMT pro pořádání akcí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jednou z nich bylo právě zmíněné setkání v Hradci Králové, konané pod záštitou primátora Hradce Králové. Program vzdělávací akce i doprovodných společenských setkání byl pracovní a velmi nabitý, stejně jako zajímavý a inspirující.

Akce byla zahájena setkáním s ing. arch. Jaromírem Chmelíkem, který účastníky jako spoluautor zasvěceně seznámil se zajímavou stavbou hradeckého autobusového nádraží – terminálem hromadné dopravy. Učitelé měli možnost prohlédnout si celý terminál a vstoupit i do prostor zázemí, např. do dispečerské koule. Komentovaná prohlídka mimořádné stavby byla součástí prvního bloku semináře s názvem Architektura jako součást základního vzdělání?

V budově Gymnázia J. K. Tyla, které po celé dva dny výtvarné pedagogy hostilo, potom pokračoval až do podvečerních hodin další program mapující architektonické inspirace ve výuce výtvarné výchovy v různých typech škol. Jednatelka o. s. Tvořivost – Rozmanitost – Komunikace L. Hubáčková účastníky spolu s ředitelkou projektu MINIPLZEŇ M. Obršálovou seznámila s velice zajímavým projektem 1. dětského města v ČR, které bude vybudováno v Plzni počátkem července 2015. Ing. arch. K. Stará a ing. arch. O. Teplý učitele seznámili s projektem Architekti ve škole/Architektura součástí nejen základního vzdělávání a závěr dne patřil Mgr. E. Jebavé ze ZUŠ Pardubice Polabiny, která prezentovala svůj pedagogický projekt Architekti ve škole – Náhrdelník Chrudimky. Závěr prvního dne doplnil i program muzejní noci v Kotěrově Muzeu východních Čech.

Druhý den setkání byl zahájen výjezdem do Východočeské galerie Pardubice, kde se pedagogové seznámili s edukačními programy galerie v Domě u Jonáše. Po návratu do Hradce Králové pokračoval program blokem nazvaným Jak chápat dnes ve výtvarné výchově obraz. Doc. PhDr. Jaroslav Vančát z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze vystoupil se zajímavou přednáškou Rozumím moderně, rozumím postmoderně, na kterou pak navázala Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci. Po přednášce Přístupy k uměleckému dílu v edukaci pozvala účastníky k malému inspirujícímu workshopu, během něhož si sami vyzkoušeli přiblížit se k obrazu Františka Kupky Vertikální plány III.

Následný diskusní panel jako prostor pro výměnu zkušeností měl formu „pecha kucha“, to znamená, že každý z přihlášených (z řad samotných učitelů) měl připravenu kolekci dvaceti obrázků a ke každému dvacetisekundový komentář. Stručnost, výstižnost, to byly výrazné klady jednotlivých vystoupení - ať již mluvíme o prezentaci Deníku 1950 Elsi Kyncl Mgr. Evy Jebavé, vystoupení PhDr. Aleny Šafrové se dvěma tématy týkajícími se výtvarného vzdělávání nebo představení sochařské školy v Hořicích Mgr. Roxanou Svobodovou. Účastníky zaujalo i zprostředkování regionálního dědictví ve výtvarné výchově přednesené Mgr. H. Valešovou, Ph.D. a Mgr. Z. Pechovou, Ph.D. V závěru seznámily účastníky se svými projekty Mgr. V. Zamazalová a Mgr. I. Vykypělová, které se obě shodou okolností zabývaly výtvarným rozvíjením tématu portrét, identita a proměna. Zvolená forma prezentace činnosti jednotlivých účastníků byla velice přínosná – nejen díky zmiňované stručnosti a výstižnosti jednotlivých příspěvků, ale i díky vysoké informační hodnotě.

Den nabitý inspirujícími poznatky byl zakončen společenským večerem v hotelu Černigov, který obětavá organizátorka celého setkání Mgr. Alena Hůrková pojala jako setkání s vínem a zároveň „surfování“ po dějinách umění. Spolu se sommelierem doc. JUDr. Petrem Hůrkou, Ph.D. sestavili originální dvojice tvořené vždy artefaktem z různých vývojových etap výtvarné kultury a vybraným vínem. Společenský večer za účasti významných představitelů města Hradec Králové byl nejen slavností smyslů, ale i symbolickým vyjádřením podpory učitelům a uznáním smysluplnosti a vysokého významu jejich práce.     

Poslední den setkání byl na programu výjezd do Opočna, kde byly v rámci Festivalu Františka Kupky na výstavě Kupka – Opočno – Putteaux vystaveny tři originály obrazů tohoto významného umělce, dočasně zapůjčené z francouzského města Putteaux. Návštěva zámku a prohlídka města setkání členů Asociace výtvarných pedagogů zakončila. Všem organizátorům a zejména výboru asociace patří poděkování, protože jeho členové nejen zajišťují chod této potřebné profesní organizace, ale již řadu let nezištně iniciují dění v oboru výtvarná výchova a metodicky podporují učitele výtvarné výchovy. Informace o členství a akcích asociace lze získat na stránkách www.avepe.cz.

(redakčně upraveno)

 

Autorka:

Mgr. Václava Zamazalová

Základní umělecká škola Dačice

E-mail: v.zamazalova@centrum.cz

 

BUKO15 – Slepé skvrny.  Mezinárodní kongres Mozarteum Salzburg 2015, Cílem zprávy je informovat o mezinárodním kongresu BUKO15 v rakouském Salcburku, který se konal 13.–15. 2. 2015. Pozornost je přitom věnována především obsahu akt

The study is licensed under a Creative Commons
Attribution Non-Commercial 3.0 License
. 

Jak citovat tento článek:
ZAMAZALOVÁ, Václava. 2014. Ohlédnutí za celostátním setkáním členů Asociace výtvarných pedagogů. Kultura, umění a výchova, 2(2) [cit. 2014-09-23]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=7&clanek=50.
Zobrazit všechny články

design: © tch 2018 | web: © OlomouckéWeby.cz 2018OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824