Blanka Petráková
Blanka Petráková
Zpráva

7. ročník konference Muzeum a škola ve Zlíně aneb Muzeum ve filmu – film v muzeu

Blanka Petráková

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně pořádá od roku 2003 každý druhý rok mezinárodní konferenci „Muzeum a škola“. Od počátku se setkání ve Zlíně pravidelně účastní i představitelé slovenských muzeí, galerií a dalších vzdělávacích institucí. Sedmý ročník konference, o němž referuje tato zpráva, se uskutečnil ve dnech 18. až 20. března 2015 v budovách továrního areálu 14│15 BAŤŮV INSTITUT.

 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně pořádá od roku 2003 každý druhý rok mezinárodní konferenci Muzeum a škola. Tohoto setkání se pravidelně účastní i představitelé slovenských muzeí, galerií a dalších vzdělávacích institucí. Hlavní náplní konference jsou příspěvky z oblasti teorie a metodologie muzejní pedagogiky a příklady systémových projektů spolupráce mezi institucemi. Doplňují je prezentace edukačních projektů jednotlivých institucí a příklady dobré praxe ve školách.

Konference je platformou pro setkávání všech typů škol, muzeí, galerií, archivů a odborných pracovišť památkového ústavu. Koncepce odborného obsahu vznikala od počátku ve spolupráci s kurátorkou konference Alexandrou Brabcovou a zaměřovala se postupně na specifická témata a metody spolupráce muzea a školy, jako například na objektové učení, orální historii, dramatickou výchovu, pátrání po místě atd. V roce 2013 se konference zúčastnilo 130 odborníků z celé České republiky a Slovenska. Kolegové z předních slovenských muzeí zde prezentovali výstupy z dvouletého muzejně-pedagogického semináře Muzea třetí generace na Slovensku, které vzbudily zaslouženou pozornost účastníků konference.

Sedmý ročník konference Muzeum a škola se uskutečnil ve dnech 18. až 20. března 2015. Konference byla pořádána v novém sídle Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, v budovách továrního areálu 14│15 BAŤŮV INSTITUT. Industriální ráz budov a nové expozice, již byly oceněny v soutěži Gloria musaealis, nasměroval obsah aktuální konference k filmové tematice a podtitulu Muzeum ve filmu – Film v muzeu. Témata rezonující v muzejní expozici Princip Baťa – reklamní baťovský film, zlínské filmové ateliéry, kabinet animovaného filmu, fenomén moderního cestovatelství a filmového dokumentu – napomohla zformulovat hlavní myšlenky a specifikovat podtitul letošní konference. Navíc v roce 2010 byla do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vřazena opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy jako doplňující vzdělávací obor Filmová/Audiovizuální výchova, což vytváří potřebnou bázi pro filmovou tvorbu ve všeobecném vzdělávání i v edukačních programech na půdě muzeí a galerií. I když je v současnosti audiovizuální výchova akreditována pouze jako nepovinný předmět, dá se očekávat, že snahou osvícených ředitelů škol a pedagogů bude zařazovat předmět do osnov a že nezůstane pouze u ojedinělých pokusů.

Odborný program konference byl koncipován na základě metodické podpory dlouhodobé konzultantky konference Markéty Pastorové a ve spolupráci s garantem oblasti umění a kultury – Národním ústavem pro vzdělávání. Přizván byl i autor obsahu vzdělávacího oboru Filmová/Audiovizuální výchova Rudolf Adler, aby představil metodiku a obsah oboru i možnosti jeho využití v muzeích.

Intenzívní třídenní program konference, které se zúčastnilo více než padesát zájemců z celé České republiky a ze Slovenska, byl naplněn příklady spolupráce různých typů škol s muzei, ukázkami filmové a animované tvorby na základních školách (Základní škola Mánesova Otrokovice), základních uměleckých školách (ZUŠ Jana Jakuba Ryby v Rožmitále pod Třemšínem), v regionálních muzeích (Polabské muzeum a Podbrdské muzeum) i v institucích nemuzejního charakteru (Stanica Žilina-Záriečie, Slovensko). Další příspěvky mapovaly snahu studentů Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze o vytvoření Národního filmového muzea anebo představily tvorbu studentů fakulty Multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě prezentovalo průřez uplynulými 17ti ročníky přehlídky Musaionfilm, Magdalena Müllerová z kanceláře Kreativní Evropa nabídla neotřelý pohled na práci s publikem ve vzdělávacích institucích. Díky příspěvkům Markéty Pastorové, Rudolfa Adlera a Jarmily Šlaisové získali účastníci potřebné informace a dokumenty zakládající možnosti filmové a audiovizuální tvorby v muzejních programech i ve školách, přehled literatury, filmových akcí, přehlídek a festivalů a kontakty na instituce, poskytující metodickou podporu pro zájemce o filmové vzdělávání.

Hlavní jednání doprovodil bohatý interaktivní program, který probíhal v několika paralelních blocích. V nich se mohli účastníci věnovat například tvorbě filmového pásu pro zoetrop a výrobě zoetropu. Čtvrteční program završil workshop Romana Prokeše v doprovodné výstavě Kinematograf s ukázkami historické filmové techniky a vývoje filmového média.

Páteční program byl volitelný. K dispozici byla prohlídka továrního areálu, expozice Princip Baťa, expozice Krajské galerie výtvarného umění Prostor Zlín – Řády vidění a také Workshop klasické filmové animace lektorů a animátorů Adély Šimové a Michaela Carringtona. Výstupem z workshopu bylo pět krátkých animovaných etud, dokládajících, že i méně zkušený tvůrce (návštěvník muzea, dítě či dospělý) je schopen pod vedením lektora během jediného dne vytvořit filmovou animaci, jejímž prostřednictvím získává nejen technické a umělecké dovednosti a znalosti, ale především se učí o vystavených objektech či historických souvislostech na základě vlastní zkušenosti a prožitku.

V době masově sdílených digitálních technologií je film jedním ze stěžejních uměleckých i komunikačních prostředků. Filmovou a audiovizuální výchovu je možno vyučovat v jakémkoliv typu vzdělávacího zařízení. Kromě zvládnutí technické a umělecké stránky filmové tvorby a ovládnutí metodiky práce s filmovým médiem na půdě muzea a školy je dalším cílem nového vzdělávacího oboru audiovizuální gramotnost, tedy schopnost film interpretovat, formulovat názor, lépe se vyjadřovat. K tomu všemu nabízí muzejní prostředí vhodné podmínky. Prokázat dostupnost filmového média a nejrůznější možnosti a formy jeho využití ve spolupráci muzea a školy bylo hlavním cílem konference Muzeum a škola v roce 2015.

Příští ročník konference plánuje muzeum uskutečnit v březnu 2017. Nosným tématem by měla být tvorba muzejních expozic vzhledem k veřejnosti a škole. V mezidobí v březnu 2016 připravuje muzeum workshop zaměřený na loutku jako nástroj vzdělávání. 

 

Autorka:

PhDr. Blanka Petráková

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Muzeum luhačovického Zálesí

E-mail: muzeum.luhacovice@seznam.cz

 

7. ročník konference Muzeum a škola ve Zlíně aneb Muzeum ve filmu – Film v muzeu, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně pořádá od roku 2003 každý druhý rok mezinárodní konferenci „Muzeum a škola“. Od počátku se setkání ve Zlíně pravidelně účastní i pře

7. ročník konference Muzeum a škola ve Zlíně aneb Muzeum ve filmu – Film v muzeu, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně pořádá od roku 2003 každý druhý rok mezinárodní konferenci „Muzeum a škola“. Od počátku se setkání ve Zlíně pravidelně účastní i pře

7. ročník konference Muzeum a škola ve Zlíně aneb Muzeum ve filmu – Film v muzeu, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně pořádá od roku 2003 každý druhý rok mezinárodní konferenci „Muzeum a škola“. Od počátku se setkání ve Zlíně pravidelně účastní i pře

7. ročník konference Muzeum a škola ve Zlíně aneb Muzeum ve filmu – Film v muzeu, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně pořádá od roku 2003 každý druhý rok mezinárodní konferenci „Muzeum a škola“. Od počátku se setkání ve Zlíně pravidelně účastní i pře

7. ročník konference Muzeum a škola ve Zlíně aneb Muzeum ve filmu – Film v muzeu, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně pořádá od roku 2003 každý druhý rok mezinárodní konferenci „Muzeum a škola“. Od počátku se setkání ve Zlíně pravidelně účastní i pře

7. ročník konference Muzeum a škola ve Zlíně aneb Muzeum ve filmu – Film v muzeu, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně pořádá od roku 2003 každý druhý rok mezinárodní konferenci „Muzeum a škola“. Od počátku se setkání ve Zlíně pravidelně účastní i pře

7. ročník konference Muzeum a škola ve Zlíně aneb Muzeum ve filmu – Film v muzeu, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně pořádá od roku 2003 každý druhý rok mezinárodní konferenci „Muzeum a škola“. Od počátku se setkání ve Zlíně pravidelně účastní i pře

Obr. 1–7 Sedmý ročník konference Muzeum a škola, 18. – 20. března 2015, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, foto Alena Rychlá

Jak citovat tento článek:
PETRÁKOVÁ, Blanka. 2015. 7. ročník konference Muzeum a škola ve Zlíně aneb Muzeum ve filmu – film v muzeu. Kultura, umění a výchova, 3(2) [cit. 2015-11-02]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=9&clanek=124.
Zobrazit všechny články

design: © tch 2019 | web: © OlomouckéWeby.cz 2019OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824