Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce
Zpráva

Časopis Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

Zpráva informuje čtenáře o existenci časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, který je nejstarším domácím kontinuálně vycházejícím periodikem s výhradním zaměřením na muzejní a muzeologickou tematiku. Časopis vydávaný Centrem pro prezentaci kulturního dědictví při Národním muzeu vychází již od roku 1963. Inspirací pro toto profesionální muzejnické periodikum jsou jednak obdobné zahraniční časopisy, jednak respekt k více než padesátileté tradici periodika.

Recenzovaný časopis Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce je nejstarším domácím kontinuálně vycházejícím periodikem s výhradním zaměřením na muzejní a muzeologickou tematiku. Časopis vydávaný Centrem pro prezentaci kulturního dědictví při Národním muzeu vychází již od roku 1963. Inspirací pro toto profesionální muzejnické periodikum jsou jednak obdobné zahraniční časopisy, jednak respekt k více než padesátileté tradici periodika.

Obsah časopisu tvoří především studie, materiály, odborná sdělení, zprávy, recenze a anotace z širokého spektra muzejní problematiky, zejména z teoretické a praktické muzeologie, výstavnictví, konzervátorství, muzejní pedagogiky, práce s veřejností, využití moderních technologií, digitalizace sbírek i problematiky kulturního dědictví obecně. Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické podobě. Na oborovém informačním portálu eMuzeum (http://www.emuzeum.cz/Muzeum/) jsou k dispozici jednotlivá čísla časopisu od roku 2008. Publikované články z posledních dvou let je možné stáhnout ve formátu pdf z webových stránek Národního muzea (http://www.nm.cz/publikace/archiv.php?id=5).

53. ročník časopisu přinesl i jednu radostnou zprávu. Na jaře bylo periodikum zařazeno do seznamu vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd ERIH PLUS. První číslo letošního roku se věnuje stěžejním oblastem muzejní práce – konzervaci a restaurování. Čtenáři zde naleznou příspěvky zabývající se ochranou, záchranou, preventivní i průběžnou péčí o sbírkové předměty. Články přibližují problematiku muzejní konzervace a restaurování z pohledu práce se širokým spektrem materiálů. Druhé číslo letošního roku vyjde v prosinci. Můžete se těšit na zajímavé příspěvky k muzejní edukaci, představí se vám dobrovolnický program Národního muzea, seznámíte se s novými přístupy při ošetření geologických vzorků postižených degradací disulfidů železa a další.

Máte-li zájem publikovat článek v časopise, obraťte se na redakci Centra pro prezentaci kulturního dědictví, telefon: 224 497 177, e-mail: muzeum@nm.cz. Časopis není institucionálně ani tematicky uzavřen. Naopak, vítá příspěvky ze všech domácích i zahraničních pracovišť. Více informací o časopise najdete na adrese http://www.emuzeum.cz/Muzeum/.

 

 

The paper is licensed under a Creative Commons
Attribution Non-Commercial 3.0 License
.

 

Jak citovat tento článek:
MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ PRÁCE, Muzeum:. 2015. Časopis Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Kultura, umění a výchova, 3(2) [cit. 2015-11-02]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=9&clanek=125.
Zobrazit všechny články

design: © tch 2018 | web: © OlomouckéWeby.cz 2018OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824