Kateřina Tomešková
Kateřina Tomešková
Zpráva

Za inspirací do Plzně přijeli edukační pracovníci kultury z celé naší republiky

Kateřina Tomešková

Ve dnech 4. až 6. října 2015 se v prostorách Západočeského muzea v Plzni uskutečnila celostátní akce Kolokvium 2015 Různé cesty, stejné cíle. Za organizací třídenního pracovního setkání, o němž referuje tato zpráva, stála Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií ČR a pracovníci zdejšího muzea.

 

„Každá cesta má svůj začátek a konec,
cesty lidí se mohou v dobrém potkávat, křižovat,
ale i spojovat, a to je na tom krásné.“

 

Ve dnech 4. až 6. října 2015 se v prostorách Západočeského muzea v Plzni uskutečnila celostátní akce Kolokvium 2015 Různé cesty, stejné cíle. Za organizací tohoto třídenního pracovního setkání stála Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií ČR a pracovníci zdejšího muzea. O velkém zájmu o tuto akci zpětně vypovídá vysoký počet přihlášených účastníků z řad českých pracovníků muzeí a galerií, kterých nakonec do západočeské metropole přijelo na devadesát. Samotná realizace programu kolokvia se nesla v neformální atmosféře, což mělo napomoci k možnému naplnění jedné z pedagogických snah – k otevření přátelské mezioborové komunikace o tradičních i inovativních způsobech zprostředkování historie a umění. Vedle zajímavých vystoupení praktiků, kteří se v posledních letech snaží stále častěji edukačně působit na návštěvníky našich kulturních institucí a obohacovat jejich poznávání prostřednictvím nabídky zajímavých zážitků, bylo možné na uvedené téma vyslechnout i podnětné příspěvky našich předních akademiků z oblasti české výtvarné a muzejní pedagogiky.

Už při výběru vhodného místa pracovního setkání vsadili organizátoři akce na zvláštní účinek „genia loci“ evropského hlavního města kultury 2015. Ohlédneme-li se zpět, potvrdilo se, že využití kulturního potenciálu Plzně jako inspiračního zdroje pro možnost dalšího rozvoje činnosti pracovníků českých paměťových a kulturních institucí, bylo dobrou volbou a zdrojem hlavních přínosů popisovaného kolokvia. Kromě oficiálních vystoupení hostů z řad teoretiků došlo při společném hledání profesních cest k „lepšímu“ také na ukázky dobré muzejní a galerijní praxe z plzeňského prostředí. V průběhu druhého dne kolokvia navíc vedle akademiků Jana Slavíka, Petry Šobáňové a Jindřicha Lukavského předstoupil před plénum s příspěvkem také programový ředitel EHMK 2015 Jiří Sulženko, který svým přesvědčivým projevem přenesl účastníky kolokvia přímo do epicentra letošního kulturní dění v Plzni. V rámci zábavné večerní talkshow, která se konala v atraktivních historických prostorách Pivovarského muzea v Plzni, se pak Jiří Sulženko spolu s uměleckým manažerem projektu Petrem Formanem v tandemu pokusili zodpovědět otázky, které jim položili přítomní účastníci plzeňského kolokvia. Kromě již dříve prezentovaných bodů programu měli pracovníci české kultury možnost vlastního výběru z nabídky dalších profesně obohacujících aktivit, například zdarma navštívit DEPO 2015, částečně zrekonstruovanou Semlerovu residenci, všechny pobočky Západočeského muzea v Plzni nebo prostory Techmanie Science Center Plzeň. K velkým lákadlům akce pak patřila zvláštní příležitost zúčastnit se večerní komentované prohlídky historickým centrem města. Kostýmovaným hercům v rolích historických postav se podařilo účastníky vtáhnout do světa plzeňské historie.

Na pořadu dne bylo také plenární zasedání muzejněpedagogické komise, včetně doplňujících voleb do jejího výboru. V neposlední řadě proběhl v rámci kolokvia i neméně významný blok programu věnovaný společné diskusi mezi muzejníky a galeristy, která byla zaměřena na problematiku vymezení zvláštního významu využívání substitutů při edukaci. Zveřejnění výstupů diskuse má posloužit potřebám komise pro vznik materiálu, který by měl obsahovat metodická doporučení vhodně použitelná v dotační sféře. Konkrétně jde o odborný podklad sloužící k  definování podmínek podpory projektů výchovně-vzdělávacích aktivit v českém muzejnictví. 

Organizátoři popisované akce si tímto také dovolují veřejně poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří přijali účast na Kolokviu 2015, aby se na půdě západočeské metropole mohli aktivně ujmout společného hledání vhodných cest k poznávání… Zprávu z Kolokvia 2015 končíme s přesvědčením, že otevřená komunikace o profesních zájmech edukačních pracovníků našich kulturních a paměťových institucí, při níž jsme si v rámci nově vzniklého mezioborového společenství byli plně vědomi různých cest a přitom jsme stále společně nezapomínali myslet na stejné vzdělávací cíle, může právě v dnešní době nabývat na zvláštním kulturním i společenském významu.

Více podrobností o průběhu konání Kolokvia 2015, včetně bohaté fotodokumentace a uložených prezentací přednášejících hostů z řad teoretiků i praktiků, najdete na webových stránkách komise (viz http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-pro-praci-s-verejnosti-a-muzejni-pedagogiku/temata-galerie-informace).

 

Autorka:

Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.

předsedkyně Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG a hlavní organizátorka plzeňské akce

Muzeum Komenského v Přerově

E-mail: tomeskova@prerovmuzeum.cz

 

Za inspirací do Plzně přijeli edukační pracovníci kultury z celé naší republiky, Ve dnech 4. až 6. října 2015 se v prostorách Západočeského muzea v Plzni uskutečnila celostátní akce Kolokvium 2015 Různé cesty, stejné cíle. Za organizací třídenního pr

Za inspirací do Plzně přijeli edukační pracovníci kultury z celé naší republiky, Ve dnech 4. až 6. října 2015 se v prostorách Západočeského muzea v Plzni uskutečnila celostátní akce Kolokvium 2015 Různé cesty, stejné cíle. Za organizací třídenního pr

Za inspirací do Plzně přijeli edukační pracovníci kultury z celé naší republiky, Ve dnech 4. až 6. října 2015 se v prostorách Západočeského muzea v Plzni uskutečnila celostátní akce Kolokvium 2015 Různé cesty, stejné cíle. Za organizací třídenního pr

Za inspirací do Plzně přijeli edukační pracovníci kultury z celé naší republiky, Ve dnech 4. až 6. října 2015 se v prostorách Západočeského muzea v Plzni uskutečnila celostátní akce Kolokvium 2015 Různé cesty, stejné cíle. Za organizací třídenního pr

Za inspirací do Plzně přijeli edukační pracovníci kultury z celé naší republiky, Ve dnech 4. až 6. října 2015 se v prostorách Západočeského muzea v Plzni uskutečnila celostátní akce Kolokvium 2015 Různé cesty, stejné cíle. Za organizací třídenního pr

Za inspirací do Plzně přijeli edukační pracovníci kultury z celé naší republiky, Ve dnech 4. až 6. října 2015 se v prostorách Západočeského muzea v Plzni uskutečnila celostátní akce Kolokvium 2015 Různé cesty, stejné cíle. Za organizací třídenního pr

Obr. 1–6 Z dění na kolokviu, foto I. Michnerová, Západočeské muzeum v Plzni a Mgr. H. Bartošová, Technické muzeum v Brně

 

The paper is licensed under a Creative Commons
Attribution Non-Commercial 3.0 License
.

Jak citovat tento článek:
TOMEŠKOVÁ, Kateřina. 2015. Za inspirací do Plzně přijeli edukační pracovníci kultury z celé naší republiky. Kultura, umění a výchova, 3(2) [cit. 2015-11-02]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=9&clanek=126.
Zobrazit všechny články

design: © tch 2019 | web: © OlomouckéWeby.cz 2019OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824